Bejelentés


Igaz baloldal MEGFIATALODOTT MUNKÁSPÁRT

Szervezetünk általános jellemzői • A Baloldali Front – Kommunista Ifjúsági Szövetség a Magyar Kommunista Munkáspárt ifjúsági szervezete. • A Baloldali Front kommunista, marxista – leninista, forradalmi, baloldali ifjúsági szervezet. • A szervezet 1999-ben alakult meg, mint Baloldali Front – Munkás Ifjúsági Szövetség. 2004-ben, a VI. kongresszusunkon változtattuk meg a nevünket Baloldali Front – Kommunista Ifjúsági Szövetségre. • 2004 januárjában lettünk a Demokratikus Ifjúsági Világszövetség tagjai. • Küzdünk Magyarország semlegességéért; országunk NATO tagsága ellen vagyunk. Ellenezzük az EU hadsereget és tiltakozunk az ország európai uniós tagsága ellen. • Követeljük a munkához, lakáshoz és a ténylegesen ingyenes egészségügyhöz való jogot. Harcolunk a diákok jogaiért és küzdünk a mindenki számára elérhető ingyenes, ideológiamentes oktatásért. Harcolunk a kórházak privatizációja ellen. (2004-ben sikeres kampányt vittünk véghez a Magyar Kommunista Munkáspárttal együtt a kórházak privatizációja ellen.) • Kifejezzük szolidaritásunkat a munkásosztállyal, harcolunk az országban dúló burzsoázia ellen és a nemzetközi imperializmus kizsákmányolása ellen. Harcolunk az Európai Unió kizsákmányolásának és elnyomásának minden formája ellen, ami a fiatalok és a munkásosztály ellen irányul a burzsoázia és az imperializmus érdekeiért. • A Baloldali Front egy antifasiszta szervezet és harcol a diszkrimináció minden fajtája ellen, harcol az emberi jogok védelméért és kiáll az elnyomott népek jogaiért. • Kifejezzük szolidaritásunkat Kubával és Venezuelával. Fellépünk a Kubát súlytó blokád ellen. Támogatjuk a Bolivári Forradalmat. • Szolidaritást vállalunk a palesztin néppel. Elítéljük Palesztina izraeli megszállását és tiltakozunk az Apartheid-fal ellen. • Szolidaritást vállalunk a megszállt népekkel. Elítéljük az USA afganisztáni és iraki megszállását. Mi tiltakozunk az ellen, hogy a magyar kormány csapatokat küldött ebbe a két országba. • Demonstrációkat és akciókat szervezünk az imperializmus és a kizsákmányolás ellen, támogatjuk az elnyomott országokat és népeket. Szervezetünk története Pár hónappal az ellenforradalom sikeres leverése után, 1957. március 21.-én megalakult a Magyar Szocialista Munkáspárt ifjúsági szervezete, a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség. Első főtitkára, Komócsin Zoltán nagy szervező munkába kezdett, hogy a KISZ erős legyen és népszerű. Az 1957. május elsejei monumentális felvonuláson Kádár János elvtárs, a kormány új vezetője nagy lelkesedéssel köszöntötte az első KISZ brigádot, alapszervezetek küldötteit. A `60-as években gyorsan tömegszervezetté nőtte ki magát a KISZ, előfordult hogy az országos taglétszáma a 800 000 főt is meghaladta. A Kádár-rendszer már kisgyerekkorban gondjaiba vette a szülők mellett a fiatalok nevelését: általános iskolában kisdobosnak, majd úttörőnek, középiskolában és a felsőoktatásban már a KISZ soraiba lehetett beállni. Rendszeresek voltak az olcsó nyári üdültetések, az erdei táborok, ösztönözték a fiatalokat tanulásra, munkára. Elterjedt az építőtábor mozgalom, amely hasznos időtöltést adott a fiataloknak nyárra. Rendszeresek voltak az jelképes összegű menzák, koncertek, fesztiválok. A fiatalok a KISZ-ből jelentkezhettek az MSZMP-be, s politikai karriert futhattak be a nép szolgálatában. Ezt a létbiztonságot használták fel táptalajnak a `80-as években saját önző céljaikra az úgynevezett `reform-kommunista irányzat` képviselői, Gyurcsány Ferenc, Szilvássy György és még sok más politikai pályafutását akkor kezdő személyek. 1988-`89-re aljas módon már teljesen aláásták a munkáshatalmat, megtörtént a magyar nép tudtán kívül a lakiteleki találkozó, ahol megalapozták hazánk elárusítását a nyugatnak és szétlopását. A reform-kommunisták befolyásának kiteljesedése következtében leszerelték a munkásőrséget, szétbomlasztották a KISZ-t, megalakították az MSZP-t és kezdődhetett számukra a gátlástalan mohó privatizálás: megtörtént hazánk történelme során a magyar nép elleni legnagyobb árulás, a rendszerváltás. A felbomlott ifjúsági szervezetnek mindössze egyetlen alapszervezete maradt meg a mai napig. Az 1989 telén megalakult új MSZMP-nek szüksége volt új ifjúsági szervezetre is, erre az első próbálkozás 1990-ben a FIKSZ (Fiatalok Közössége a Szocializmusért) megalakítása volt. 1993-ban a párt nevet változtatott MSZMP-ről Munkáspártra. Egyre több fiatal ismerte fel, hogy a kapitalizmus, merőben rosszabb viszonyokat teremt számukra, mint az egykori rendszer. Ifj. Thürmer Gyula és Németh Georgina vezetésével szerveződni kezdett a Munkáspárt ifjúsági tagozata, a MISZ (Marxista Ifjúsági Szervezet). A `90-es évek végére azonban a kapitalizmus stabilizálódását és a NATO-ba való belépést követően megváltoztak a párt és a MISZ körülményei. Bár a Munkáspárt az 1998-as választásokon, kis híján bekerült a parlamentbe, a vezetés azonban hanyagolta a párt fiatalítását. Hogy a fiatalításnak új lendületet adjanak, 1999-ben megalakult mai szervezetünk, a Baloldali Front - Munkás Ifjúsági Szövetség, Székely Péter vezetésével, aki nagy lelkesedéssel és munkával hét évig elnökölt ezután. A párt politikájának 2004-2005-ös változtatása, az MSZP elleni szembe fordulása és kommunista jellegének kihangsúlyozása következtében 2004-ben szervezetünk nevét megváltoztattuk Baloldali Front - Kommunista Ifjúsági Szövetség névre. A 2005-ben bekövetkezett pártszakadás a Munkáspárt belső ellenzékének kiválásával, szerencsére a Frontot nem viselte meg különösebben. 2006. november 4-én, egy időben a párt 22. Kongresszusával, a Baloldali Front is Kongresszust tartott, ahol Kalocsai Kingát választottuk elnöknek. Ezután jelentős fejlődés ment végbe, főleg vidéken, hiszen a 2007-es év alatt tíz helyen alakult Front alapszervezet az országban, ezek közül az egri és a debreceni vált a mai napig is húzóerővé. Ezen elmúlt években lettünk igazán országos szintű szervezet, aktivistáink megmozdulásaival számolni kell a közéletnek Győrtől Miskolcig. Rengeteg belpolitikai kormányellenes tüntetést, valamint Irakkal, a Baszkfölddel, Libanonnal, Belorussziával, Kubával, Venezuelával való szolidaritási tüntetést szerveztünk. Kiépítettük internacionalista kapcsolatainkat, kiváló együttműködés jellemzi a kapcsolatunkat a belorusz, cseh, görög, portugál, ciprusi ifjúkommunistákkal. Kalocsai Kinga elnöksége alatt lett a Magyarországot képviselő Baloldali Front, a DIVSZ (Demokratikus Világifjúsági Szövetség) meghatározó tagja. A 2006-2008 közötti időszakot azonban a Front szempontjából belpolitikai és internetes pangás is jellemezte. 2008. március 8-án tartotta a Front a IX. Kongresszusát, ahol Szabó Tamás lett a szervezetünk új országos elnöke. Nagy lelkesedéssel fogott munkába, elsősorban azzal a céllal, hogy még erősebben lehessen hallani a Baloldali Frontot a magyar közéletben, és hogy aktívabban harcoljon a szegény rétegek szociális helyzetéért a jelenlegi kapitalista belpolitika útvesztőjének körülményei között is.


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!