Bejelentés


Igaz baloldal MEGFIATALODOTT MUNKÁSPÁRT

Kedves Elvtársak! Mint azt valamennyi jelenlévő tudja, 20 évvel ezelőtt ellenforradalom zajlott, mely sajnálatos módon képes volt nyerni. Kommunista szemmel nézve az akkori történéseket, nyugodtan nevezhetjük a 20.századi magyar történelem gyászos időszakának azokat az éveket. Véget ért egy több évtizedes korszak, melyben először fordult elő, hogy a termelőerők tartósan közös tulajdonban voltak, a megtermelt javak a mainál igazságosabb elosztásra kerültek, és legfőbb érték az ember volt. Én sajnos ezekről a dolgokról, koromnál fogva, már csak idősebb emberek elbeszéléseiből szereztem tudomást, de higgyék el, tudom irigyelni azokat az embereket, akik a ’70-es években voltak annyi idősek mint most én. 20 éve tehát egy új korszak vette kezdetét, melyben azóta is legfőbb érték a pénz, a haszon, és a meggazdagodást úgy értelmezik, mint a legjobb dolog, ami az emberrel történhet! Azóta szinte nincs munkás család, amelyben valaki ne tudná, hogy milyen érzés munkanélkülinek lenni, és egyre többen vannak azok is, akiknek már szinte lehetetlenség kimászni az adósság csapdájából, máról holnapra élnek, nincsenek hosszú távú terveik. 20 éve, a rendszerváltás forgatagában, december 19.-én alakult meg az a párt, mely céljául tűzte ki a legszegényebb társadalmi rétegek támogatását, felzárkóztatását a középosztály felé, ugyanakkor osztályharcot hirdetett a tőkések, a szegények elnyomói ellen. A burzsoázia elleni harc, sosem volt könnyű. Az új szervezet számára kezdetben az osztályharcban szerzett tapasztalat hiánya jelentett problémákat, később belső viszály sújtotta a pártot, miközben szembe kellett néznie azzal a problémával is, hogy sajnos egyre több párttag felett eljárt az idő, és kevés a fiatal tag. Nem kíméltek minket ez idő alatt a kapitalista nagyurak sem. Folyamatosan próbálnak kiszorítani minket a politikai életből, hazugságokkal szembeállítani minket a társadalommal, megosztani a pártegységet, valamint megszüntetni azt. Nem először történik ez így, és van is honnan tanulni, hiszen a párt jelenlegi helyzete sok vonatkozásban hasonlít, az első magyar kommunista párt helyzetére. Annak idején ők is tapasztalták, hogy bár a társadalom radikalizálódik, így elviekben a kommunistáknak kedvez a helyzet, a munkások mégsem lépnek be tömegesen a pártba. Azokban az időkben, a munkások többsége megmaradt a szociáldemokrata pártban, egyrészt mert megszokták azt, másrészt úgy ítélték meg, hogy a sokszázezres szervezet védelmet jelent számukra. A KMP vezetése két út között választhatott: vagy hozzálát egy széles pártszervezeti hálózat kiépítéséhez, vagy a meglévő erőit koncentrálja. A széleskörű pártépítés mellett szolt, hogy a KMP tagsága kis létszámú volt, szervezetei alig voltak, ami nagy hátrányt jelentett a nagy szervezeti hálózattal rendelkező szociáldemokratákkal szemben. A KMP vezetése azonban megértette, hogy a pártszervezetek kiépítése hosszadalmas munka. Fő feladatának ezért azt tekintette, hogy a tömegeket megnyerje forradalmi politikájának. Ennek fő eszköze egy fegyelmezett, centralizált, viszonylag kis létszámú harcoló párt felépítése és a propagandamunka volt. Párttagnak csak meggyőződött, öntudatos forradalmárokat vettek fel. A KMP vezetése ezt követően utasítást adott a hólabda módszer alkalmazására: Minden elvtársnak, a hozzá legközelebb álló ismerőseiből, 8-10 tagú csoportot kellett szerveznie, amelyek hetente legalább egyszer találkoztak, és megvitatták az éppen aktuális helyzetet, a pártközpont anyagai alapján. Ezzel párhuzamosan megindult a pártoktatás, amely megfelelő magyar nyelvű irodalom hiányában nehézségekbe ütközött. Az előadásokat a párt országos vezetői tartották. Az útmutatás tehát adott, szervezzük ennek megfelelően a ma, és a jövő Munkáspártját. Ismertessük meg minél több emberrel a párt programját, és ha lehet, szervezzük is be őket a pártba. Legegyszerűbben, ahogy ezt 19-ben is tették, a közvetlen környezetünkben élőket lehet meggyőzni igazunkról, hiszen ők álnak hozzánk társadalmi szempontból a legközelebb. Szükséges ezt tennünk, mert nagy veszteségeket szenvedtünk el a két évtized alatt. Ennek ellenére nem szabad megfeledkeznünk megannyi boldog pillanatról sem, sikeres akcióinkról, és rész sikereinkről sem! Nem szabad elfelednünk azt a tényt, mert nem kevés ez, hogy jó néhányan vannak itt a jelenlévők között is, akik 20 éve harcolnak rendületlenül, egy jobb világ reményében, az elnyomás, és a szolgasors ellen, miközben a dolgokról alkotott véleményük mit sem változott! Vannak sorainkban olyanok is, akik nem voltak ott a kezdeteknél, időközben, a kapitalizmus előrehaladtával ismerték csak fel, hogy ki is az igazi ellenfél, és ki barát, továbbá vannak olyanok is, akik csak annyit élhettek a múlt rendszerben, ami kevés ahhoz, hogy értékelni tudják vívmányait, berendezkedését. Ők a párt fiataljai, akik számukat tekintve nincsenek túl sokan, de mégis a párt jövőjét jelentik. Szükséges tehát őket, úgy ahogy eddig, a jövőben is támogatni, segíteni, és főként tanítani, hogy állni tudják a sarat a kizsákmányolók osztálya elleni harcban. Befejezésül kötelezzük el magunkat mi fiatalabbak is, úgy ahogyan azt 20 éve is tették idősebb tagjaink, a magyar munkásmozgalom forradalmi hagyományai, a szocialista korszak értékei mellett. Védjük meg együtt a magyar nemzet érdekeit, a magyar ipart, és mezőgazdaságot a globalizációval, a külföldi nagytőkével szemben. A Munkáspárt 20 éve, a magyar valóságban született, és ma is ott él. A párt elkötelezett a nemzeti értékek iránt, és a munkásmozgalom forradalmi hagyományai, a szocialista korszak értékei mellett, melyek egyben erőnk fő forrásai is. Végül kívánom, hogy legyünk még sok-sok évig erőben, jó egészségben együtt, és vigyük győzelemre a dolgozó ember ügyét, a szocializmust!


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!